Podaci o domenu i njihov značaj

Za registaciju nacionalnih domena .rs i .срб registranti su obavezni da ovlašćenom registru dostave tačne i kompletne podatke. Na taj način obezbeđuje se značajna bezbenost po pitanju internet identiteta i sprečavaju se moguće zloupotrebe.

E-mail adresa registranta i administrativnog kontakta je bitan podatak kojim se kontakti identifikuju pred RNIDS-om i ovlašćenim registrom. Obaveza registranta je da tačnost i ažurnost e-mail adrese održava sa svoje strane.Osnovni podaci

Osnovni podaci o domenu definisani su Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena. Tu spadaju sledeći podaci:

 • Podaci o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu
 • Podaci o DNS serverima i tehnički podaci

Ako su ovi kontakti fizička lica, obavezni su podaci:

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta
 • E-mail adresa
 • Broj telefona 

Ako su kontakti na domenu pravna lica, dostavljaju se sledeći podaci:

 • Naziv (ime firme)
 • Adresa sedišta
 • Matični broj pravnog lica
 • Email adresa
 • Broj telefona
 • Ime i prezime kontakt osobe
Rukovodilac ovih podataka je RNIDS, pa ovde možete pročitati Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

Tehnički podaci

Za svaki domen navode se i podaci najmanje dva validna DNS servera:

 • Pun naziv DNS servera
 • Ukoliko se DNS server nalazi na domenu za koji se vezuje, navodi se njegove IP adresa u IPv4 ili IPv6 obliku

Ukoliko se ne unesu podaci DNS servera, naziv domena neće biti aktivan - neće biti upisan u DNS tabelu.

Važne napomene

Bitno je da registranti nacionalih internet domena .RS i .СРБ imaju u vidu da je u uslovima o registraciji predviđeno sledeće:

 • Registrant ima rok od 20 dana za potvrđivanje registacije i podataka na domenu. Ukoliko se to ne desi u roku, domen postaje neaktivan sve dok se ne aktivira.
 • U slučaju promene podataka, registrant je dužan da u roku od 15 dana, posredstvom ovlašćenog registra, o tome obavesti RNIDS i podnese zahtev za promenu podataka.
 • RNIDS može samostano ili u saradnji sa ovlašćenim registrom da izvrši proveru podataka na domenu. Ukoliko se ispostavi da podaci nisu tačni ili su se u međuvremenu promenili, RNIDS će zahtevati od registranta da podnese zahtev o uređenju podataka.
 • Registracijom domena, odnosno dostavljanjem podataka za registraciju, registrant tvrdi da su podaci ispravni.
 • Registrant daje saglasnost da zna da gubi pravo na odustajanje od ugovora nakon što ovlašćeni registar izvrši registraciju tog naziva domena kod RNIDS-a i kada RNIDS upiše naziv domena u Registar.
 • RNIDS ne snosi odgovornost za štetu koju može da izazove davanje netačnih podataka o registraciji domena, niti zbog neovlašćenog ili pritivzakonitog korišćenja naziva domena. Za svu štetu koju pretrpi RNIDS ili treća lica usled davanja netačnih podataka o registraciji domena, odgovoran je registrant.
 • 0 Korisnici koji su bili zadovoljni ovim odgovorom
Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

Slični odgovori

Šta ako neko drugi registruje moje ime?

Domeni se registruju po redosledu prijavljivanja. Ukoliko imate osnov da dokažete da registrovano...

Za koje namene može da se registruje RS domen?

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena registrant prihvata Opšte uslove...

Šta se dešava ako platim registraciju RS domena, a registracija ne uspe?

Odobrenje registracije zavisi isključivo od RNIDS-a. Domen je zvanično registrovan tek kada o...

Da li stranac može da registruje RS domen?

Da. Stanci mogu registrovati .rs domene bez dodatne dokumentacije.

Osnovni pojmovi o registraciji naziva domena

Šta je to internet domen? - Internet domen je skup podataka koji opisuje jedinstvenu...