Šta se dešava ako platim registraciju RS domena, a registracija ne uspe?

Odobrenje registracije zavisi isključivo od RNIDS-a. Domen je zvanično registrovan tek kada o tome dobijemo potvrdu od RNIDS-a. U slučaju da ste izvršili uplatu za registraciju a registracija ne bude odobrena od strane RNIDS-a, AdriaHost će vam omogućiti da bez dodatnog plaćanja registrujete neki drugi domen u adresnom prostoru sa istom cenom, ili vratiti uplaćeni novac. Ovo se ne odnosi na slučaj da RNIDS primi vaš zahtev i naplati registraciju domena od AdriaHost-a, a zatim zbog nepostojeće ili neispravne dokumentacije odbije da registruje ili obriše domen. AdriaHost zadržava pravo da bez obeštećenja korisnika poništi prijavu za predregistraciju ukoliko se utvrdi da su podneti falsifikovani podaci ili prijava na drugi način krši pravila registracije .rs domena.
  • 13 Korisnici koji su bili zadovoljni ovim odgovorom
Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

Slični odgovori

Šta ako neko drugi registruje moje ime?

Domeni se registruju po redosledu prijavljivanja. Ukoliko imate osnov da dokažete da registrovano...

Za koje namene može da se registruje RS domen?

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena registrant prihvata Opšte uslove...

Da li stranac može da registruje RS domen?

Da. Stranci mogu registrovati .rs domene bez dodatne dokumentacije.

Osnovni pojmovi o registraciji naziva domena

Šta je to internet domen? - Internet domen je skup podataka koji opisuje jedinstvenu...

Registracija i aktiviranje .RS domena

Registracija naziva domena predstavlja prvi korak ka stvaranju internet identiteta. Ovo važi kako...