Registracija i aktiviranje .RS domena

Registracija naziva domena predstavlja prvi korak ka stvaranju internet identiteta. Ovo važi kako za fizička, tako i za pravna lica. Proces registracije domena može se obaviti online na sajtovima ovlašćenih registara.

Pre nego što krenete da registrujete domen predlažemo da pročitate i preporuke za izbor domena: Kako da pametno izaberete odličan domen.

Ukoliko ste već odlučili koji ćete domen registrovati, posetite sledeću stranicu gde možete odmah proveriti i dostupnost domena (da li je slobodan za registraciju): Provera dostupnosti i registracija domena.

Na istoj stranici možete videti i naručiti nacionalne i internacionalne domene sa različitim ekstenzijama (.rs, .co.rs, .com, .net., .org...).

Dobro je znati pre registracije

 • Proces registracije domena možete obaviti samostalno ili za to ovlastiti pojedinca ili firmu koja će biti administrativni kontakt. Bitno je da vi ili vaša firma budete Registrant kako bi domen bio u vašem vlasništvu (angažovano lice ili firma biće administrativni kontakt).
 • Jedan registrant može registrovati neograničeni broj domena, bilo da su u pitanju nacionalni (.rs, .org.rs, .срб...) ili internacionalni domeni (.com, .net, .me, .info...).
 • Naknada za registaciju i održavanje domena plaća se ovlašćenom registru po njegovom cenovniku. Pre plaćanja, ovlašćeni registar nema obaveze prema registrantu, niti je domen unapred rezervisan za registranta.
 • Domeni se registruju prema pravu prvenstva (ko prvi registruje, domen je njegov). Na primer, ako dva ovlašćena registra pristupe registru i pokrenu registraciju istog domena za svog klijenta, može ga upisati samo ovlašćeni registar koji prvi pristupi registraciji.
 • Registracijom naziva domena, registrant izjavljuje da registracijom traženog domena ne vređa pravo intelektualne svojine ili neko subjektivno pravo trećeg lica, kao i da su svi podaci navedeni u zahtevu za registraciju tačni.

Registrant je dužan da prilikom naručivanja domena dostavi tačne i važeće podatke:

- Za fizička lica (važi za registranta, administrativnog i tehničkog kontakta):

 • Ime i prezime, adresa prebivališta, e-mail adresa i broj telefona

- Za pravna lica (važi za registranta, administrativnog i tehničkog kontakta):

 • Naziv (poslovno ime), adresa sedišta, matični broj, e-mail adresa, broj telefona, ime i prezime kontakt osobe

Registracija domena iz ugla budućeg registanta

Registacija naziva domena obavlja se u dva koraka:

 1. Zahtev - naručivanje domena kod ovlašćenog registra (naručivanje domena na sajtu)
 2. Plaćanje predračuna koji je ovlašćeni registar dostavio

Kompletna procedura domena izgleda ovako:

 • Potencijalni registrant zahteva registraciju domena od ovlašćenog registra. Pri tome dostavlja potrebne podatke i daje ovlašćenje za obradu podataka. Pri tome može zahtevati i zaštitu podataka pri čemu oni neće biti vidljivi u javnom registru.
 • Ovlašćeni registar utvrđuje identitet potencijalnog registranta kao i validnost zahteva i podataka. Ako zahtev i podaci nisu potpuni, ovlašćeni registar zahteva dopunu podataka. Ako podaci odgovaraju, ovlašćeni registar dostavlja predračun za registaciju domena.
 • Nakon obavljenog plaćanja, ovlašćeni registar šalje zahtev za registraciju domena koristeći Sistem za registraciju. Pri tome se podaci o domenu upusuju u Zbirku podataka registra i domen se smatra registrovanim.
 • Ovlašćeni registar dostavlja obaveštenje registrantu o uspešno obavljenoj registraciji domena.

Aktiviranje naziva domena

Domen postaje aktivan prilikom prvog narednog osvežavanja DNS tabele na DNS serverima. DNS tabela se osvežava 12 puta dnevno, u dvočasovnim intervalima.

Odmah po aktiviranju novog domena (najkasnije do 3 radna dana) registrant dobija e-mail na koji treba da odgovori u roku od 20 dana. Potrebno je da klikne na link za potvrđivanje registracije i podataka o domenu.

Potvrđivanje registracije i podataka o domenu

Potvrda registracije domena je obaveza registranta domena u skladu sa Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena

Procedura je sledeća:

 • Sistem šalje automatsko obaveštenje na e-mail adresu registranta, administrativnog i tehničkog kontakta. Obaveštenje sadrži link za aktivaciju domena. Rok za aktivaciju je 20 dana.
 • Aktivacijom u roku od 20 dana, kontakt podaci su verifikovani.
 • Ukoliko se aktivacija ne desi u roku do 20 dana, RNIDS deaktivira naziv domena i obaveštava registranta i administrativnog kontakta o tome.
 • Naziv domena ostaje neaktivan sve dok se registracija i podaci ne potvrde. Registrant može zahtevati ponovno slanje aktivacionog mejla. Nakon potvrde, domen postaje aktivan.
 • 4 Korisnici koji su bili zadovoljni ovim odgovorom
Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

Slični odgovori

Šta ako neko drugi registruje moje ime?

Domeni se registruju po redosledu prijavljivanja. Ukoliko imate osnov da dokažete da registrovano...

Za koje namene može da se registruje RS domen?

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena registrant prihvata Opšte uslove...

Šta se dešava ako platim registraciju RS domena, a registracija ne uspe?

Odobrenje registracije zavisi isključivo od RNIDS-a. Domen je zvanično registrovan tek kada o...

Da li stranac može da registruje RS domen?

Da. Stranci mogu registrovati .rs domene bez dodatne dokumentacije.

Osnovni pojmovi o registraciji naziva domena

Šta je to internet domen? - Internet domen je skup podataka koji opisuje jedinstvenu...