Za koje namene može da se registruje RS domen?

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena registrant prihvata Opšte uslove registracije .rs domena objavljene na RNIDS sajtu i posebno izjavljuje da registracijom traženog .rs domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo pravo, te da su podaci u zahtevu istiniti i potpuni. Registrant takođe izjavljuje da .rs domen ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da .rs domen neće svesno koristiti protivno ovim načelima.

Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

 Odštampajte ovaj članak

Takodje pročitajte

Šta ako neko drugi registruje moje ime?

Domeni se registruju po redosledu prijavljivanja. Ukoliko imate osnov da dokažete da registrovano...

Da li stranac može da registruje RS domen?

Da. Stanci mogu registrovati .rs domene bez dodatne dokumentacije.

Šta se dešava ako platim registraciju RS domena, a registracija ne uspe?

Odobrenje registracije zavisi isključivo od RNIDS-a. Domen je zvanično registrovan tek kada o...