Osnovni pojmovi o registraciji naziva domena

 • Šta je to internet domen? - Internet domen je skup podataka koji opisuje jedinstvenu administrativno-tehničku celinu na internetu. Ovi podaci mogu da budu adrese računara (servera), resursa ili servisa na domenu.
 • Šta je to naziv internet domena? - To je tekstualna oznaka koju korisnik registruje za svoje potrebe. Ta oznaka je adresa koja omogućava da domen bude adresiran i pronađen na internetu, a time i vidljiv. Naziv postaje aktivan kada se izvrši upis podataka u DNS tabelu Registra internet domena i ta tabela aktivira na javnim DNS serverima.
 • Registar nacionalnog internet domena je elektronska zbirka podataka u kojoj se vode nazivi nacionalnih internet domena i podaci u vezi sa njima. Nacionalnim domenima Srbije (.RS i .СРБ) upravlja RNIDS.
 • Šta je to ccTLD (country code Top-Level Domain)? - Nacionalni domen najvišeg nivoa vezan za mađunarodnu dvoslovnu oznaku države (npr. .RS domen)
 • Šta je to IDN (Internationalized Domain Name)? - To je internacionalizovani naziv domena. To su domeni koji nisu napisani engleskim alfabetom, kao što je .СРБ.
 • Šta je to gTLD (generic Top-Level Domain)? - Ovde spadaju generički internet domeni najvišeg nivoa. Vezani su za skraćenice i opšte pojmove. Nazivaju se i globalni internet domeni i tu spadaju: .COM, .ORG, .NET, .EDU...)
 • Šta je to DNS (Domain Name System)? - Ovo je sistem naziva domena koji omogućava prevođenje naziva internet domena u IP adresu. Kada ne bi postojali domeni i DNS-ovi, ljudi bi morali da pamte složene nizove IP adresa.
 • DNS server je server koji spaja nazive internet domena i odgovarajućih IP adresa. Kada neko ukuca, npr. "adriahost.rs" na internetu, računar kontaktira DNS server i pita ga za IP adresu tog domena. DNS server tada kupi podatke o domenu iz zbirke podataka koja se naziva DNS zona ili DNS tabela.
 • Whois servis omogućava javni uvid u dostupne podatke o registrovanim nazivima domena. Koristi se i za dobijanje informacija o tome da li je neki domen slobodan ili zauzet. Ukoliko je domen zauzet, Whois prikazuje podatke o vlasniku, administrativnom i tehničkom kontaktu.

Pojmovi važni kod registracije domena

 • Registrant je lice na koje se registruje naziv domena. Registrant može da bude domaće ili strane, fizičko ili pravno lice. To su krajni korisnici domena, ali ne i njihovi vlasnici. Praktično, registrant je zakupac domena na određeno vreme, ne kraći od 1 godine i ne duži od 10 godina (po isteku tog perioda može da se priduži zakup).
 • Ovlašćeni registrar RNIDS-a je pravno lice sa sedištem u Srbiji, koje je ovlašćeno od strane RNIDS-a da u njegovo ime obavlja poslove registracije nacionalnih domena .RS i .СРБ.
 • RNIDS (Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije") je stručna, nevladina i nedobitna fondacija osnovana 2006.godine radi upravljanja Registrom nacionalnih internet domena. Upravljanje se vrši po odluci ICANN-a. 
 • Administrativni kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta, da u ime njega upravlja domenom i dostavlja RNIDS-u sve podatke vezane za promene na domenu. Ovlašćen je za sve promene osim za promenu registranta i osetljivih podataka o njemu.
 • Tehnički kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta da u ime registranta dobavlja i šalje podatke RNIDS-u i rešava tehnička pitanja.
 • RSreg 2 je sistem za registraciju naziva internet domena kojim se registruju nazivi nacionalnih internet domena najvišeg nivoa .RS i .СРБ.
 • 4 Korisnici koji su bili zadovoljni ovim odgovorom
Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

Slični odgovori

Šta ako neko drugi registruje moje ime?

Domeni se registruju po redosledu prijavljivanja. Ukoliko imate osnov da dokažete da registrovano...

Za koje namene može da se registruje RS domen?

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena registrant prihvata Opšte uslove...

Šta se dešava ako platim registraciju RS domena, a registracija ne uspe?

Odobrenje registracije zavisi isključivo od RNIDS-a. Domen je zvanično registrovan tek kada o...

Da li stranac može da registruje RS domen?

Da. Stranci mogu registrovati .rs domene bez dodatne dokumentacije.

Registracija i aktiviranje .RS domena

Registracija naziva domena predstavlja prvi korak ka stvaranju internet identiteta. Ovo važi kako...