Uputstvo za podešavanje Outlook Express-a 2007

Uputstvo za podešavanje Outlook 2007 za rad sa AdriaHost serverima

Otvorite Outlook Express 2007. Kliknite na Tools. Iz padajućeg menija odaberite Account Settings.

prvi korak

Slika 1. Odabir opcije Account Settings

Kada ste odabrali Account Settings, dobijate izgled kao na Slici 2.

drugi korak

Slika2. Polje za dodavanje email accounta.


Potrebno je da kliknete na New da biste dodali novi mail account. Outlook Vas pita da odaberete tip mail servera koji želite da podesite.Potrebno je izabrati Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP.
korak tri

Slika3. Biranje tipa mail servera

U narednom polju nije potrebno unositi informacije i popunjavati polja. Potrebno je samo označiti opciju Manually configure server settings or additional server types.

korak cetiri

Slika 4. Biranje opcije za manuelno konfigurisanje

Na sledećem koraku izaberite E-mail Service koji želite da koristite. U ovom slučaju potrebno je izabrati Internet E-mail.

korak pet

Slika 5. Odabir Email servisa


Kada ste odabrali Internet Email, kliknite na Next. U sledećem koraku ćete uneti informacije o Vašoj mail adresi, u sledećem formatu:
U polje Your name unesite Vaše ime.

U polju E-mail Address potrebno je uneti Vašu email adresu u formatu : vašmail@vašdomen.com
Kod Account Type iz padajućeg menija izabrati POP3.
U polje Incoming mail server potrebno je uneti : mail.vašdomen.com
U polje Outgoing mail server (SMTP) potrebno je uneti : mail.vašdomen.com
U polje User name potrebno je uneti Vašu email adresu u celosti : vašmail@vašdomen.com
U polje Password potrebno je uneti odgovarajuću lozinku za Vašu email adresu.

sesti korak

Slika 6. Prikaz popunjenih polja za informacije o Vašem nalogu

Kada ste popunili informacije, kliknite na More Settings.

Na vrhu prozora će biti označena markica General, potrebno je da kliknete na opciju pored nje Outgoing Server.

sedmi korak

Slika 7. Štikliranje opcije za Outgoing Mail Server

Potrebno je štiklirati opciju My outgoing server (SMTP) requires authentication. Kliknite na OK, zatim na Test Account Settings. U Vaš inbox će stići test mail. Kliknite na Next , zatim na Finish.
Vaš mail je spreman za upotrebu.

 

 

Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

 Odštampajte ovaj članak

Takodje pročitajte

Kako mogu da proveravam email-ove iz internet browsera?

Email-ove možete proveravati iz internet browsera koristeći webmail. U...

Ne radi mi mail!

Ako imate problem sa slanjem i primanjem email-ova, verovatno imate problem sa nečim od sledećeg:...

Podešavanje email naloga u Windows Mail klijentu

Ukoliko ste do sada koristili Windows Live Mail, imajte u vidu da je za ovu aplikaciju istekla...

Uputstvo za podešavanje maila na iPhone uredjajima

Na vašem iPhone uredjaju otvorite Settings - Mail, Contacts, Calendars, kako biste dodali novi...

POP ili IMAP

IMAP (Internet Messаge Access Protocol) IMAP4 vаm omogućаvа dа čitаte e-poštu čim se ona...