Kako da pristupam FTP-u iz Internet Explorer-a (Web FTP)

Otvorite Internet Explorer i unesite sledeći URL:

ftp://username:password@vasdomen.com/

Ovde unostite vaš username i password za FTP, a kao domen unostite vaš glavni domen na hosting nalogu. Na primer, ako imate domen mojakompanija.com, a FTP username i password su mojakomp i mojasifra, unosite link: ftp://mojakomp:mojasifra@mojakompanija.com/


Napomena: Ovaj način pristupa neće raditi za kasnije kreirane dodatne FTP naloge ili FTP naloge za addon domene jer Internet Explorer ne prihvata dva simbola @ u URL-u. Za dodatne FTP naloge morate koristiti neki od programa za FTP pristup

  • 10 Korisnici koji su bili zadovoljni ovim odgovorom
Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

Slični odgovori

Zašto ne mogu da uploadujem fajlove?

Proverite da li upload vršite u odgovarajući folder na vašem hostingu. Upload...

FTP je jako spor i/ili se često prekida konekcija. Zašto?

Proverite u FTP opcijama da li je uključen passive mode i ako jeste, isključite...

Ukoliko je vaš kompjuter iza rutera omogućite passive FTP mod

Ukoliko je vaš kompjuter iza rutera (čest slučaj u firmama gde postoji mreža računara)...

Zašto ne mogu da se ukonektujem preko FTP-a?

Ako se vaš program za FTP pristup ne konektuje pravilno, evo nekoliko mogućih razloga...

Povezivanje sa hostingom preko Filezilla FTP klijenta

Datoteke (zip paket vašeg sajta, slike, dokumenta, ostalo) sa računara mogu biti postavljene na...