Kako da pristupam FTP-u iz Internet Explorer-a (Web FTP)

Otvorite Internet Explorer i unesite sledeći URL:

ftp://username:password@vasdomen.com/

Ovde unostite vaš username i password za FTP, a kao domen unostite vaš glavni domen na hosting nalogu. Na primer, ako imate domen mojakompanija.com, a FTP username i password su mojakomp i mojasifra, unosite link: ftp://mojakomp:mojasifra@mojakompanija.com/


Napomena: Ovaj način pristupa neće raditi za kasnije kreirane dodatne FTP naloge ili FTP naloge za addon domene jer Internet Explorer ne prihvata dva simbola @ u URL-u. Za dodatne FTP naloge morate koristiti neki od programa za FTP pristup

Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

 Odštampajte ovaj članak

Takodje pročitajte

FTP je jako spor i/ili se često prekida konekcija. Zašto?

Proverite u FTP opcijama da li je uključen passive mode i ako jeste, isključite...

Zašto ne mogu da uploadujem fajlove?

Proverite da li upload vršite u odgovarajući folder na vašem hostingu. Upload...

Ukoliko je vaš kompjuter iza rutera omogućite passive FTP mod

Ukoliko je vaš kompjuter iza rutera (čest slučaj u firmama gde postoji mreža računara)...

Zašto ne mogu da se ukonektujem preko FTP-a?

Ako se vaš program za FTP pristup ne konektuje pravilno, evo nekoliko mogućih razloga...