Kako obrisati fajlove iz cPanela?

Fajlove koje više ne koristite ili želite da ih obrišete iz nekog drugog razloga, možete obrisati i iz cPanela.

Obratite pažnju i dva puta proverite koje fajlove brišete. Ukoliko obrišete fajlove koji su bitni za funkcionalnost vašeg sajta, vaš sajt može prestati sa radom.

Brisanje fajlova možete obaviti na sledeći način:

1. Ulogujete se na cPanel (Kako da se ulogujem na cPanel?) i potražite aplikaciju File Manager, a zatim je i otvorite klikom na ikonicu aplikacije:

2. Pronađite fajl koji želite da obrišete i kliknite na njega. Nakon što je fajl odabran klikom, kliknite i na opciju Delete u gornjem panelu:

Ukoliko označite opciju Skip the trash and permanently delete the file, fajl će biti odmah obrisan trajno (neće otići u Trash). Ukoliko ne označite ovu opciju, fajl će biti poslat u Trash. Da obrišete fajl kliknite na dugme Confirm. Da odustanete od brisanja kliknite na dugme Cancel:

3. Ukoliko ste odabrali opciju da fajl obrišete i da pri tome bude poslat u Trash (još uvek nije trajno obrisan), Trash možete pregledati klikom na dugme View Trash:

4. Otvoriće se Trash folder i ovde možete videti sve fajlove koji još uvek nisu obrisani trajno. Da ispraznite Trash folder, kliknite na dugme Empty Trash.

Biće zatražena potvrda da zaista želite da trajno obrišete sve fajlove iz Trash foldera. Ukoliko želite da ih obrišete, kliknite na dugme Empty Trash:

Restore - povraćaj fajla iz Trash foldera

Ukoliko ste greškom obrisali pogrešan fajl, pri čemu ga niste brisali trajno, ovaj fajl se nalazi u Trash folderu. Posetite Trash folder, odaberite fajl koji ste obrisali greškom i kliknite na njega kako biste ga odabrali. Odmah zatim, kliknite na opciju Restore u gornjem panelu:


Na taj način pogrešno obrisani fajl će biti vraćen na prethodnu lokaciju. 

Da li vam je ovaj odgovor bio koristan?

 Odštampajte ovaj članak

Takodje pročitajte

URL redirekt metode i forwarderi

Postoji nekoliko nаčinа dа se preusmeri ili prosledite URL. Tipično 301 preusmerаvаnje Idite...

Kako da kreiram bazu i pristupim istoj?

Postoje četiri koraka do kreiranja MySQL database: Ulogujte se na cPanel i kliknite na...

Da li hosting paketi imaju ograničenje u potrošnji?

Svaki hosting paket ima ograničenje u potrošnji u zavisnosti od paketa.

LVE - ograničenja hardverskih resursa deljenog hostinga

LVE (Lightweight Virtualized Environment) je tehnologija slična virtualizaciji koja se odvija kod...

Kako da kreiram addon domen?

Kreiranje addon domena nije moguće ako propagiranje DNS-ova nije završeno za sajt koji...