Obaveštenje o promeni resursa zauzeća po jednoj mejl adresi

Obaveštavamo korisnike o novim vrednostima veličine prostora koji može zauzimati jedna mejl adresa na hosting paketima. Promena utiče na prostor koji može da zauzme jedna mejl adresa.  Nakon što mejl adresa zauzme prostor koji ima na raspolaganju, rešenja su:  korisnik može umanjiti zauzeće, ili korisnik može lako preći na ... Pročitajte više »

13-ti Jul 2023