Cloud - VPS

VPS-S

1 CPU Core, 1GB RAM Memory, 40GB SSD Disk Space, 2TB Bandwidth

VPS-M

2 CPU Cores, 2GB RAM Memory, 60GB SSD Disk Space, 3TB Bandwidth

VPS-L

4 CPU Cores, 4GB RAM Memory, 80GB SSD Disk Space, 4TB Bandwidth

VPS-XL

8 CPU jezgara, 16GB RAM memorije, 120GB SSD prostora na disku, 10TB mesečnog protoka