Povećali smo pakete iz naše ponude.

Ova promena važi i za postojeće i za nove klijente.

Evo koje su promene nastupile i gde sada dobijate više:

paketi

Business Plus paket ostaje nepromenjen, s obzirom da već ima neograničene resurse.Petak, Oktobar 1, 2021

« Nazad